Skip to content

客戶服務

技術支援

如欲聯絡技術支援部,請以以下方法聯絡我們:

電話               :(886) 02 7722 6899

傳真               :(886) 02 7722 6889 

電郵地址       :support@version-2.com.tw

請於下方留訊息,我們會儘快與您聯絡

* 必填欄位

  聯絡資料

  台灣

  臺北市南港區園區街3號F棟9樓(南港軟體園區)
  9F, No.3, Yuanqu St, Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan, R.O.C.(Nankang Software Park)

  辦公時間:
  星期一至五       :9:00am-12:00pm, 1:30pm-6:00pm ( 星期六及公眾假期除外 )

  聯絡方法:
  銷售熱線            :(886) 02 7722 6899               電郵:sales@version-2.com.tw
  技術支援熱線    :(886) 02 7722 6899               電郵:support@version-2.com.tw
  傳真                   :(886) 02 7722 6889

  台灣

  臺北市南港區園區街3號F棟9樓(南港軟體園區)
  9F, No.3, Yuanqu St, Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan, R.O.C.(Nankang Software Park)

  辦公時間:
  星期一至五       :9:00am-12:00pm, 1:30pm-6:00pm ( 星期六及公眾假期除外 )

  聯絡方法:
  銷售熱線            :(886) 02 7722 6899               電郵:sales@version-2.com.tw
  技術支援熱線    :(886) 02 7722 6899               電郵:support@version-2.com.tw
  傳真                   :(886) 02 7722 6889

  香港

  香港觀塘巧明街100號-城東誌安盛金融大廈11樓1105室
  Unit 1105, 11/F, AXA Tower, Landmark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  辦公時間:
  星期一至五       :9:30am-1:00pm, 2:00pm-6:30pm
  星期六               :9:30am-1:00pm (公眾假期除外) 

  聯絡方法:
  銷售熱線           :(852) 2893 8860               電郵:sales@version-2.com.hk
  技術支援熱線   :(852) 2893 8186               電郵:support@version-2.com.hk
  傳真                   :(852) 2893 8214

  客戶服務中心:
   
  香港九龍觀塘開源道50號利寶時中心8樓803室(港鐵觀塘站B1出口)
  Unit 803, 8/F, Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
   
  辦公時間:
  星期一至五       :9:30am-1:00pm, 2:00pm-6:30pm
  星期六               :9:30am-1:00pm (公眾假期除外)  
   
  聯絡方法:
  銷售熱線           :(852) 2893 8860               電郵:sales@version-2.com.hk
  技術支援熱線.  :(852) 2893 8186                電郵:support@version-2.com.hk
  傳真.                  :(852) 2148 0323

  香港

  香港觀塘巧明街100號-城東誌安盛金融大廈11樓1105室
  Unit 1105, 11/F, AXA Tower, Landmark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  辦公時間:
  星期一至五       :9:30am-1:00pm, 2:00pm-6:30pm
  星期六               :9:30am-1:00pm (公眾假期除外) 

  聯絡方法:
  銷售熱線           :(852) 2893 8860               電郵:sales@version-2.com.hk
  技術支援熱線   :(852) 2893 8186               電郵:support@version-2.com.hk
  傳真                   :(852) 2893 8214

  客戶服務中心:
   
  香港九龍觀塘開源道50號利寶時中心8樓803室(港鐵觀塘站B1出口)
  Unit 803, 8/F, Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
   
  辦公時間:
  星期一至五       :9:30am-1:00pm, 2:00pm-6:30pm
  星期六               :9:30am-1:00pm (公眾假期除外)  
   
  聯絡方法:
  銷售熱線           :(852) 2893 8860               電郵:sales@version-2.com.hk
  技術支援熱線.  :(852) 2893 8186                電郵:support@version-2.com.hk
  傳真.                  :(852) 2148 0323

  新加坡

  60 Paya Lebar Road #06-23 Paya Lebar Square Singapore 409051

  聯絡方法:
  銷售熱線           :(65) 6296 4268              電郵:sales@version-2.com.sg
  技術支援熱線   :(65) 6297 2069               電郵:support@version-2.com.sg
  傳真                  :(65) 6296 4252   /   (65) 6296 4269

  新加坡

  60 Paya Lebar Road #06-23 Paya Lebar Square Singapore 409051

  聯絡方法:
  銷售熱線           :(65) 6296 4268              電郵:sales@version-2.com.sg
  技術支援熱線   :(65) 6297 2069               電郵:support@version-2.com.sg
  傳真                  :(65) 6296 4252   /   (65) 6296 4269

  中國內地

  深圳市福田區益田路 5033 號平安金融中心 85 層
  郵編:518033
  85F, PingAn International Finance Centre, No.5033 Yitian Rd, Futian District, Shenzhen, Mainland  China 518033
  電話:+86 (0755) 21244128              電郵:cn-sales@version-2.com

  中國內地

  深圳市福田區益田路 5033 號平安金融中心 85 層
  郵編:518033
  85F, PingAn International Finance Centre, No.5033 Yitian Rd, Futian District, Shenzhen, Mainland  China 518033
  電話:+86 (0755) 21244128              電郵:cn-sales@version-2.com